Παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις στον τομέα των υδάτων

Ιούνιος 2019 Ο εργοδότης επισκέπτεται τον ιστότοπο Bhora HED Pilot Project

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, ο εργοδότης έχει επαληθεύσει την πρόοδο του ιστότοπου και εξέφρασε την ικανοποίησή του κατά τη δοκιμαστική λειτουργία (κάτω του μισού χωρητικότητας δεξαμενής) του φράγματος HED. Το έργο θα παραδοθεί μετά την περίοδο βροχής μετά τη δοκιμαστική περίοδο του HED (κάτω από το πλήρες ReservoirCapacity).

20190905094630_5352

20190905094650_2539

20190905094642_2227


Ώρα μετά: 17 Μαρ-2020